Närvårdare (2) - Lohjan kaupunki

Vi söker en närvårdare för fast anställning till resurspersonalen inom boendeservicen.

Ersättare inom boendeservicen träder till vid planerad frånvaro på de olika enheterna. Placeringarna i enheterna är mer långvariga och strävan är att beakta arbetstagarnas önskemål.

Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i tvärprofessionella team.

Vi värdesätter kompetens i vårdarbete, ett utvecklingsinriktat arbetssätt och goda färdigheter till interaktion, vilket arbetet inom teamet kräver. Utöver formell behörighet förväntar vi oss erfarenhet av seniorarbete, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Närvårdarens arbete omfattar bland annat att ge kunderna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja kundernas hälsa och funktionsförmåga, vägleda kunder och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete. Närvårdaren genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet förutsätter förmåga att självständigt bedöma olika situationer, prövning samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. Till närvårdarens arbete hör även studerandehandledning och inskolning av nya anställda.

Kunskaper i båda de inhemska språken samt körkort räknas som merit. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den närvårdare som väljs till befattningen säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe (nätutbildning för läkemedelsbehandling).

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning inom social- och hälsovården (lag 272/2005). Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Vi förväntar oss att sökande har erfarenhet av seniorarbete samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt i ett tvärprofessionellt team.

Vid behov intervjuar vi sökande under ansökningstiden.

Ansökningstiden fortsätts tills veckan 17.

Lönen är 2185,10€/mån, enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo.

Mer information ges av:
avdelningsskötare Kaisa Niskala, tfn 050 326 6508, kaisa.niskala@lohja.fi
överskötare Hannele Patjas, tfn 044 369 1121, hannele.patjas@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 21.4.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-84-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Serviceområdet för seniorer, Rehabilitering och omsorg
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs