test

Närvårdare (2), pool, funktionshinderservice, Vasa-Korsholm-Malax

Ansök senast  18.3.2024 15:00

Vi söker två närvårdare för att förstärka vår svenskspråkiga poolpersonal som arbetar inom funktionhinderservicen vid Österbottens välfärdsområde.

Placering till en början poolpersonal inom resursenheterna 12-13.

Som pool arbetar du enligt behov vid olika svenskspråkiga enheter i Vasa, Korsholm och Malax och har därmed varierande arbetsuppgifter. Arbete inom poolen förutsätter flexibilitet eftersom arbetsplatsen kan variera från dag till dag.

Arbetet är rörligt och förutsätter tillgång till körkort och egen bil.

Behörighetskrav: Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016). Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska språket.

Enheterna är svenskspråkiga.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Lön: enligt SH-avtalet, poolarbete beaktas i lönen.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

koordinerande serviceförman Nina Lähdemäki
tfn 040 555 2719
serviceförman Maarit Mitts
tfn 040 191 40207
fornamn.efternamn@ovph.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Läs om arbetsgivare