test
Närvårdare (2, resurspool) - Lohjan kaupunki

Du som är närvårdare och gillar utmaningar och ett mångsidigt arbete!

Vi söker två (2) närvårdare till seniorservicen för fast anställning. Befattningen är placerad i resurspoolen för hemvårdens centraliserade tjänster.

Närvårdarens uppgift i resurspoolen är att vikariera vid plötslig frånvaro inom hemvårdens områden och arbetet är mobilt. Medarbetarna i resurspoolen arbetar utöver i hemvårdens områden vid behov också i hemvårdens distansvård och hemförlövningsteamet. Arbetsplatsen ändras nästan dagligen och en introduktion ges för de olika uppgifterna. Som anställd i resurspoolen har du möjlighet att påverka dina egna arbetsskift, arbetet är i huvudsak tvåskiftsarbete.

Vi värdesätter kompetens i vårdarbete, ett utvecklingsinriktat arbetssätt och god social kompetens. Dessutom sätter vi värde på förmågan att arbeta vid flera olika enheter. Utöver formell behörighet förväntar vi oss erfarenhet av äldreomsorg, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Arbetet förutsätter körkort och möjlighet att använda egen bil. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den närvårdare som väljs till befattningen säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller någon annan lämplig utbildning inom social- och hälsovården (lag 272/2005).

Lönen är 2322,52 €/mån. enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls veckor 3-4.

Mer information ges av hemvårdens områdesansvariga (vardagar kl 8-15):
Katariina Pelkonen tfn 044 374 7643, katariina.pelkonen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 21.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-441-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Hemvård
Adress: Ojamogatan 34, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb