Närvårdare - Korsholms kommun

Närvårdare - Korsholms kommun

Till arbetsuppgiften hör främst att ge service, vård och omsorg samt stödtjänster till de boende vid Solhörnans servicehus utgående från uppgjord vård- och serviceplan. Till arbetet hör också att regelbundet utveckla och utvärdera sitt arbete.
Behörighetskrav: enligt Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården FFS 817/2015 (Närvårdare eller motsvarande godkänd examen)
Språkkrav: God förmåga att tala och förstå svenska och nöjaktig förmåga att tala och förstå finska.
Följande intyg behövs: Den som valts ska före tillträde lämna in ett godtagbart läkarintyg. Vi värdesätter kunskap om äldreomsorg, ett aktiverande arbetssätt, god förmåga att arbeta både självständigt och i team samt ett aktivt förhållningssätt till att utveckla sitt arbete.
Prövotid: 6 månader.
Arbetstid: 75 % av heltid
Arbetsplats: då arbetet inleds Solhörnans servicehus

Läs mer

https://www.korsholm.fi/aktuellt/lediga-jobb/

Om du vill veta mera om anställningen kan du ta kontakt med ansvarig vårdare Maria Lindholm, tfn 044-4249107

Korsholms kommun, Socialvårdstjänster, Äldreomsorg och hemservice
Adress: Gamla Karperövägen 17 A, Korsholm

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark.
I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1600 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!

Mer om arbetsgivaren