Närvårdare - Kaskö stad

Närvårdare - Kaskö stad

Grundtrygghetsnämnden i Kaskö stad lediganslår att sökas senast 28.10.2019 kl 12.00

NÄRVÅRDARBEFATTNINGAR

Nya motiverade krafter som har äkta intresse behövs för de äldre till stadens åldringsvård. Närvårdarna anställs till stadens åldringsvård, placeringsplats är i första hand Mariehemmet och hemvården. Kompetenskrav är kompetens enligt förordningen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/05) § 8. Närvårdarna skall ha nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda de båda inhemska språken. Lönen är enligt AKTA. De valda skall före befattningens tillträde förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökningar tillställs under adress: Kaskö stad, Grundtrygghetsnämnden, Slussgatan 12 B, 64260 Kaskö eller till adress: tiia.krooks@kaskinen.fi.

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvariga skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi eller grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi

Kaskö 09.10.2019

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger Mariehemmets ansvariga skötare Tuulikki Leppäniemi tel. 040-5042534/ tuulikki.leppaniemi@kaskinen.fi eller grundtrygghetsdirektör Tiia Krooks 0400-744306/ tiia.krooks@kaskinen.fi

Kaskö stad, Grundtrygghetsavdelningen
Adress: Rådhusgatan 34, 64260 Kaskinen

Kaskö stad