Närvårdare - Borgå stad

Vill du göra värdefullt jobb?

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker två närvårdare till ordinarie arbetsförhållande till Äppelbackens servicecenter från 1.4.2020 eller enligt överenskommelse.

Närvårdarens arbete i hemvården är klientorienterat och rehabiliterande vårdarbete hos klienten som beaktar klientens kraftresurser. Utöver primärvården innehåller arbetet också sjukvårdsuppgifter samt skötsel av klientens måltider, medicinering, personlig hygien och nödvändiga stödtjänster. Målet är en god vardag och att klienten klarar sig hemma så länge som möjligt. Inom hemvården i Borgå används klientinformationssystem Effica, verksamhetsstyrningssystem Hilkka samt bedömningsprogram RAI.

Närvårdarens arbete i hemvården är mångsidigt teamarbete och ger möjligheter att använda yrkeskunskaper på mångsidigt sätt och arbeta självständigt.

Behörighetskravet är en lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Arbetet görs i tre skift. Arbetstidsformen är skiftarbete. Lönesättningen fastställs enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet. Vi värdesätter förmågan att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp, en ansvarsfull inställning, förmåga att anpassa sig till förändringar samt färdigheter att utveckla den egna yrkesskickligheten och arbetsenhetens verksamhet.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 2.3.2020 kl. 15 via länken Sök Nu!

Läs mer

http://www.borga.fi/hemvard

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsinformation ger Sanna Nykänen tfn 040 861 1208

Äppelbackens servicecenter
Adress: Tullportsgatan 4, 06100 Porvoo

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.

Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.

Sök till oss. Människorna gör staden!