Skip to main content
test
Närvårdare (3), Grevehemmet, Kristinestad - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
tre (3) närvårdare för visstidsanställning inom mental- och missbrukarvårdens boendetjänster, med placering till en början vid Grevehemmet i Kristinestad. Arbetet inleds snarast möjligt och avslutas 31.12.2022. Även individuella lösningar kring anställningarnas längd är möjliga att göras tillsammans med enhetens förman enligt överenskommelse.

Behörighetskrav: Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen.
Språkkrav: Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Direktör för serviceenhet Sinikka Keto
Tel. 0400 866 789
Chef för mental- och missbrukarvård Marja Mustonen
Tel. 040 141 7381
fornamn.efternamn@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Kristinestad, 64100 Kristiinankaupunki
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb