Närvårdare - Raseborg stad


Närvårdare till Ekenäs hemvård

Raseborgs stad anställer två närvårdare till Ekenäs hemvård.

Du yrkeskunniga närvårdare som letar efter nya utmaningar, gillar att utveckla din yrkeskunskap och omväxlande arbetsuppgifter samt trivs inom äldreomsorg - välkommen till hemvården!

Raseborgs stad erbjuder heltidsanställning för två närvårdare i Ekenäs hemvård. Dina uppgifter som närvårdare är att ge helhetsmässig vård, omvårdnad och sjukvård för äldre, funktionshindrade och långtidssjuka i deras eget hem. Vi betjänar våra klienter på deras modersmål, vilket oftast är svenska. Du stöder klienternas funktionsförmåga så att klienter kan bo hemma ända till livets slutskede. Till närvårdarens arbetsuppgifter hör grundvård, upprätthållandet av vårdplaner, sårvård, blodprovstagning, att ge injektioner samt samarbete med klienter, anhöriga och andra samarbetsparter. Du skall kunna bemöta klienten individuellt och respektera deras önskemål. Raseborg är ett vidsträckt område och därför kräver arbetet körkort samt egen bil.

Raseborg har som målsättning att erbjuda kvalitativ, rehabiliterande vård och ge klienten en chans att bo hemma så länge de vill.

För att lyckas i arbetet, förväntar vi av dig:
- närvårdarutbildning
- vara ansvarsfull och klara av självständigt arbete
- kunskaper inom rehabiliterande äldreomsorg
- körkort och möjlighet att använda egen bil
- goda kunskaper i finska och svenska språket

Vi uppskattar:
- arbetserfarenhet av åldringsvård
- positiv inställning
- förmåga att lära sig nya saker

Vi erbjuder dig:
- ett betydelsefullt arbete
- heltidsanställning i ett bra team
- mångsidiga arbetsuppgifter
- möjligheten att utveckla din yrkeskunskap genom skolning
- stöd av teamet och chefen

Prövotiden är sex (6) månader. Lönesättning enligt SH-avtalet och arbetsvärdering.

Behörighetsvillkor enligt lagstiftningen (272/05) 8 § om yrkesutbildad personal inom socialvården.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen enligt § 48 i lagen (1227/2016) om smittsamma sjukdomar. Dessutom kräver vi uppdaterad läkemedelskunskap (LOP avklarad). Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Välkommen till vårt glada gäng!

Mera information ges av enhetschef Minna Yli-Tainio, tfn. 019 289 3361.

Ansökan görs elektroniskt via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 389786. Ansökningstiden går ut 27.10.2021 kl. 15.00.


Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ges av enhetschef Minna Yli-Tainio, tfn. 019 289 3361.

Lär dig mer om oss

Äldre service

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborg, 10611 Raasepori
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb