Skip to main content
test
Närvårdare - Sjundeå kommun

Vi söker en duktig närvårdare till ordinarie arbetsförhållande vid serviceboende-enheten Azalea.

Arbetet är 3-skiftes arbete. Närvårdarna ansvarar för klienternas basvård, läkemedelsbehandling samt för ordnandet av sysselsättning. Till närvårdarnas uppgifter hör även att delta i utvecklandet av vårdarbetet. Serviceboende-enheternas klienter har egenvårdare och arbetet utförs mångprofessionellt. Vi uppskattar det att du är initiativrik, tar ditt ansvar och fungerar bra i teamet. Som målsättning har vi en god och kvalitativ vård.
Nöjda klienter är grunden för ett kvalitativt arbete!

Som kompetenskrav är lämplig grundexamen inom social- och hälsovård.
I befattningen förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Förbefattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter fås av avdelningsskötare Katja Pyrhönen-Harju, tfn 044 386 1035, e-post katja.pyrhonen-harju@siuntio.fi

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen, Äldreomsorgens resultatområde, Boendeservice

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.


Adress: Charlotta Lönnqvist väg 5, 02580 Siuntio

Rekommenderade jobb