Skip to main content
test

Är hemvården fortfarande ett främmande område för dig? Det gör inget, för nu har du en ypperlig möjlighet att bekanta dig med hemvården och möjligheterna inom det.

Kom och jobba hos oss för att se hur vi tryggar ett gott liv för de äldre och långtidssjuka i Borgå och deras möjligheter att bo hemma. Vi stöder och ger vård åt dem som inte klarar sig hemma utan hjälp.

Som närvårdare inom hemvården kan du i stor utsträckning utnyttja din kompetens. Kom till oss med din kompetens och ge din insats för den bästa vården för de äldre i Borgå. Hos oss har du möjlighet att utveckla och utvecklas. Du får arbeta med ökad digitalisering och teknologi.

Den centrala uppgiften för hemvården är att trygga vardagen för de äldre som bor hemma så att de kan leva på det sätt som de önskar och tryggt i sitt eget hem. Arbetet passar för den som vill ha ombyte i arbetsmiljön och gillar att röra på sig. Läkemedelsbehandling, hygien och kost samt rörlighet är delområden där de flesta äldre behöver hjälp.

Vi kan erbjuda både ordinarie anställningar och visstidsanställningar. I arbetsskiftsplaneringen genomför vi i mån av möjlighet individuella lösningar för att det ska vara lättare att kunna samordna fritiden och arbetet. Arbetet genomförs under morgon- och kvällsskiften.

"Atmosfären bland kollegerna är härlig. Det hjälper oss att orka och uppmuntrar oss alla att agera ansvarsfullt och jobba mot samma mål. Varje dag ställs jag inför nya situationer. Som närvårdare utvecklas jag ständigt yrkesmässigt sett. Närvårdarens arbete är självständigt, men jag är aldrig ensam. Jag får alltid hjälp när det behövs." - Anna, närvårdare

För att kunna arbeta inom hemvården behöver du förmåga att arbeta självständigt och fatta självständiga beslut, organiseringsförmåga i det egna arbetet samt god förmåga till teamarbete. Vi hoppas att du med din yrkeskompetens kan svara på klientens behov av helhetsbetonad vård. Behörighetskravet för uppgiften är närvårdarexamen samt legitimation av yrkesbeteckningen. I visstidsanställningar beaktar vi studerande. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § och 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. I social- och hälsovårdsuppgifter förutsätts ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen covid-19 eller att man högst sex månader tidigare har haft laboratorieverifierad covid-19.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är sex månader.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 2306,27 €/månad. Arbetstiden är 38,15 h/vecka.

Skicka din ansökan senast 31.10.2022 kl. 15 via länken Sök nu.

Mera information ger hemvårdsledare Ann-Catrin Tapanainen tfn 040 069 0983
ann-catrin.tapanainen@porvoo.fi.


Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/halsa-och-valfard/tjanster-for-aldre/hemvard/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mera information ger hemvårdsledare Ann-Catrin Tapanainen tfn 040 069 0983
ann-catrin.tapanainen@porvoo.fi.

Lär dig mer om oss

Hemvård

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb