Skip to main content
test

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en närvårdare till serviceboendes resurspool för tiden 22.8.2022-25.2.2024. Ambulerande närvårdare jobbar i fyra olika enheter för serviceboende. Jobbet är i 2 -skift.

Vi erbjuder en trevlig arbetsgemenskap, som stöder utvecklandet av den egna yrkeskompetensen och där teamarbetet utförs på ett rehabiliterande sätt. Av den sökande förutsätter vi positiv attityd, samarbetsförmåga och intresse för att delta i utvecklandet av husets verksamhet som en del av vårdteamet.

Behörighetskraven är lämplig grundexamen inom social-och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit.

Arbetstid är 38,25t/veckan. Lönen fastställs enligt SH-avtalet. Den uppgiftsrelaterade lönen är 2271,18 € / månad.

Den som blir vald skall inom utsatt prövotid uppvisa ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är fyra månader.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § samt 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. I social- och hälsovårdsuppgifter krävs det ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen Covid-19 eller att du laboratorieverifierat har haft sjukdomen Covid-19 högst sex månader tidigare.

Före prövotidens slut skall den som blivit vald uppvisa godkänt intyg över utförd Love.

Skicka din ansökan senast 11.8.2022 kl.12 via Sök nu-länken.

Tilläggsinformation ger ledaren för serviceboendet Katarina Gustafsson tfn 040 482 8803, katarina.gustafsson@porvoo.fi

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/halsa-och-valfard/tjanster-for-aldre/boendetjanster-for-aldre/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsinformation ger ledaren för serviceboendet Katarina Gustafsson tfn 040 482 8803, katarina.gustafsson@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Serviceboendes resurspool

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb