Skip to main content
test

Borgå stads social- och hälsovårdssektor söker en närvårdare som är intresserad av arbete med äldre till fast anställning vid Wilhelminas tjänst för timbaserad vård som ges hemma. Timbaserad vård i hemmet är lagstadgad ledighet för närståendevårdare och ordnas i klientens hem. Besökens innehåll varierar beroende på hur klienten mår och beroende på hans eller hennes behov. Arbetet börjar 5.9.2022 eller enligt överenskommelse.

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Vi erbjuder en trevlig och diskuterande arbetsplats där man på ett mångsidigt sätt stöder klienternas aktivitet och funktionsförmåga. Vi stärker de anställdas professionella utveckling genom god introduktion samt kurser och utbildning. Vi förutsätter att du som sökande har färdigheter att jobba i team, är kundorienterad och självständig, har en positiv inställning till förändringar och en flexibel attityd samt dessutom att du har körkort och möjlighet att använda egen bil.

Behörighetsvillkor är lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. Kunskaper i båda inhemska språken anses meritande.

Arbetstiden bestäms i enlighet med allmän arbetstid och är 38 h 15 min/vecka. Lön betalas enligt SH-avtalet, och den uppgiftsrelaterade lönen uppgår till 2352,40 €/månad.

Den som valts ska visa upp ett godtagbart hälsointyg samt ett godkänt betyg i LOVe-tentamen före prövotidens slut. Prövotiden är 6 månader.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § och 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. I uppgifter inom social- och hälsovården krävs fullt vaccinationsskydd mot sjukdomen covid-19 eller att du laboratorieverifierat har haft sjukdomen covid-19 högst sex månader tidigare.

Skicka din ansökan senast 22.8.2022 före kl. 12 via länken Sök nu.


Ytterligare information ger serviceförman Mia Myllys, tfn 040 153 4854, mia.myllys@porvoo.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger serviceförman Mia Myllys, tfn 040 153 4854, mia.myllys@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Wilhelmina

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb