Skip to main content
test
Närvårdare - Borgå stad

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Borgå stads social- och hälsovårdssektor söker tre (3) närvårdare till Östra Nylands gemensamma projekt Framtidens social- och hälsocentral. Det är fråga om en visstidsanställning under perioden 1.11.2022-31.12.2023.

Kommunerna i Östra Nyland deltar i social- och hälsovårdsministeriets projekt Framtidens social- och hälsocentral. Målet är att bedöma kommunernas serviceproduktion och deras möjligheter samt att förnya verksamhetsmodellen för närtjänster och centraliserade tjänster till gagn för kundservicen. Kommunerna bildar Östra Nylands välfärdsområde, som ansvarar för ordnandet och produktionen av social-, hälsovårds- och räddningstjänster i regionen från 1.1.2023.

Nu söker vi till helheten hälsovårdstjänster inom social- och hälsovårdsreformprojektet närvårdare (3).

Arbetsuppgifterna är
- uppgifter som stöder hälsostationsverksamheten, bland annat att sörja för mottagningsrummens funktionsberedskap, uppdatera och upprätthålla kundanvisningar, göra beställningar
- assisterande kontorsuppgifter, bland annat postning, kopiering och arkivering
- assisterande och/eller självständigt mottagningsarbete på basis av tidigare erfarenhet och eventuell utbildning (bl.a. hjälpa till vid behandling, sårbehandling).

Behörighetsvillkor för uppgiften är närvårdarexamen. Tidigare erfarenhet av arbete på hälsostation och/eller av självständig mottagningsverksamhet samt goda färdigheter i användningen av vanliga Microsoftprogram anses meriterande.

Vi hoppas hitta en handlingskraftig och entusiastisk utvecklare för vilken kundbetjäning är någonting naturligt. Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket samt goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket. Av sökandena krävs det vaccinationsskydd som avses i 48 § och 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Arbetet är dagarbete. Beroende på sökandens önskemål kan arbetsplatsen ligga i Borgå, Sibbo och Lovisa. Arbetet kräver att man rör på sig en del mellan enheterna.

Veckoarbetstiden är 38,25 h. Den uppgiftsrelaterad lönen är 2 256,86 euro i månaden.

Den som valts ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd före prövotidens slut. Prövotiden är fyra (4) månader.

Skicka din ansökan senast 3.10.2022 kl. 15 via länken Sök nu!

Ytterligare information ger Heli Sjöblom, servicechef, heli.sjoblom@borga.fi, tfn 040 754 0864, och Jaana Forslund, projektchef, jaana.forslund@borga.fi, tfn 040 676 1382.

Läs mer

http://www.borga.fi
https://ostranyland.fi/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger Heli Sjöblom, servicechef, heli.sjoblom@borga.fi, tfn 040 754 0864, och Jaana Forslund, projektchef, jaana.forslund@borga.fi, tfn 040 676 1382.

Lär dig mer om oss

Östra Nylands välfärdsområde

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb