Skip to main content
test

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en närvårdare till Äppelbackens servicehhem till ordinarie anställningsförhållande från 13.10.2022 eller enligt överenskommelse.

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Närvårdarens arbete i hemvården är klientorienterat och rehabiliterande vårdarbete hos klienten som beaktar klientens kraftresurser. Utöver primärvården innehåller arbetet också sjukvårdsuppgifter samt skötsel av klientens måltider, medicinering, personlig hygien och nödvändiga stödtjänster. Målet är en god vardag och att klienten klarar sig hemma så länge som möjligt.

Inom hemvården i Borgå används patient datasystem Lifecare, verksamhetsstyrningssystem Hilkka samt bedömningsprogram RAI.

Närvårdarens arbete i hemvården är mångsidigt teamarbete och ger möjligheter att använda yrkeskunskaper på mångsidigt sätt och arbeta självständigt.

"Atmosfären bland kollegerna är härlig. Det hjälper oss att orka och uppmuntrar oss alla att agera ansvarsfullt och jobba mot samma mål. Varje dag ställs jag inför nya situationer. Som närvårdare utvecklas jag ständigt yrkesmässigt sett. Närvårdarens arbete är självständigt, men jag är aldrig ensam. Jag får alltid hjälp när det behövs."
- Anna, närvårdare https://www.borga.fi/anstallda-och-vikarier-berattar

Behörighetskravet är en lämplig grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Arbetet görs i tre skift. Arbetstid 38 h 15 min /vecka.

Lönesättningen fastställs enligt det SH-avtal.

Vi värdesätter förmågan att fungera som medlem i en multiprofessionell arbetsgrupp, en ansvarsfull inställning, förmåga att anpassa sig till förändringar samt färdigheter att utveckla den egna yrkesskickligheten och arbetsenhetens verksamhet.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 6.10.2022 kl. 15 via länken Sök nu!
Vi intervjuar sökanden eventuellt redan under ansökningstiden.

Läs mer

http://www.borga.fi
https://www.porvoo.fi/sv/halsa-och-valfard/tjanster-for-aldre/appelbackens-servicecenter/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsinformatioin ger Sanna Nykänen tfn 040 861 1208

Lär dig mer om oss

Äppelbackens servicehem

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag. Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer. Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Tullportsgatan 4, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb