Närvårdare (5st) till Villa Rosa - Närpes stad

Närvårdare (5st) till Villa Rosa - Närpes stad

Närvårdare (5 st) till Villa Rosa

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår fem ordinarie befattningar som närvårdare (78,43%) till effektiverade serviceboendet Villa Rosa. Arbetet är treskiftesarbete och inleds 1.1.2020 eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav: närvårdarexamen med inriktning på äldreomsorg, rehabilitering eller sjukvård och omsorg. Alternativt annan jämförbar äldre examen med skyddad yrkesbeteckning (exempelvis primärskötare).

Villa Rosa är ett effektiverat serviceboende med plats för 22 äldre klienter som behöver vård och omsorg dygnet runt. Som närvårdare deltar du i planering, utförande och utvärdering av vård, omsorg och rehabilitering av klienterna. Majoriteten av klienterna på enheten har minnessjukdom. På enheten ges också vård i livets slutskede.

Vi söker positiva, ivriga, samarbetsvilliga och ansvarsfulla medarbetare till vårt team! Vi värdesätter förmåga att arbeta med ett rehabiliterande och aktiverande arbetssätt samt förmåga till utveckling och förbättring av verksamheten på enheten. Tidigare arbete med minnessjuka och/eller rehabilitering ses som merit.

För arbetet krävs tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken och lämplighet för uppgiften. Godtagbart intyg över hälsotillståndet bör företes innan mottagande av befattningen. För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Lön enligt AKTA. En prövotid om 6 månader tillämpas i anställningen. Närpes stad är en rökfri arbetsplats.

Ansökningshandlingar riktas till www.kuntarekry.fi senast 21.11.2019

Närmare uppgifter ges av tf enhetsledare Sandra Skogman 040-66 32 966 eller
tf äldreomsorgschef Anna Wadén tel. 050-444 0770
E-post: förnamn.efternamn@narpes.fi

Läs mer

http://www.narpes.fi

Mer om arbetsgivaren

Tf enhetsledare Sandra Skogman 040-66 32 966 eller tf äldreomsorgschef Anna Wadén tel. 050-444 0770
E-post: förnamn.efternamn@narpes.fi

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!