Närvårdare 75 %, funktionshinderservice, Nyboda, Nykarleby

Ansök senast  12.8.2024 15:00

Vi söker en närvårdare till en tillsvidareanställning i deltid (75 %) vid Österbottens välfärdsområde.

Placeringen till en början vid Nyboda boendeservice för vuxna med funktionsvariationer i Nykarleby.


Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016).
Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Kontaktuppgifter

Serviceförman Eva Nystedt

tel. 050 315 4931

fornamn.efternamn@ovph.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Läs om arbetsgivare