Skip to main content
test
Närvårdare 75 %, hemvård, Korsholm - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en närvårdare i deltid (75 %) till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Smedsby hemservice i Korsholm.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen.
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Hemserviceledare Antonia Guss
tfn 050 5181260
antonia.guss@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Korsholm, 65610 Mustasaari
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb