Närvårdare, 80% - Kimitoöns kommun

Närvårdare, 80% - Kimitoöns kommun

Vi anställer

En NÄRVÅRDARE

i tillsvidareanställning med nuvarande placering vid Silverbackens effektiverade serviceboende. Arbetstiden är deltidsarbete, 80 % nattskiftsarbete. (Finns möjlighet till treskiftsarbete.) Befattningen tillträds enligt överenskommelse, dock senast 1.8.2019.

Behörighetsvillkor: närvårdar- eller primärskötarexamen samt goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.
Lön enligt AKTA. Den som väljs ska inlämna ett godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet. Prövotid 4 mån.
Vi förutsätter vaccinationsskydd enligt lagen för smittosamma sjukdomar § 48.

Kontakta förman Heli Asplund tfn 0440 427729, heli.asplund@kimitoon.fi för mer information.

Ansökningarna skickas i första hand i elektronisk form via www.kuntarekry.fi. Ansökan jämte intyg kan också skickas till adressen: Kimitoöns kommun, äldreomsorgen/ansökan, PB 22, 25701 Kimito senast 30.6.2019 kl.15.

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/social-_och_halsovard/aldreservice/serviceboende_aldringshem

Förman Heli Asplund tfn 0440 427729, heli.asplund@kimitoon.fi

Omsorgsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25830 Västanfjärd

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 800 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Mer om arbetsgivaren