Skip to main content
test
Närvårdare 80 %, Solängen serviceboende, Vörå - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Vi söker
en vikarie för närvårdare i deltid (80 %) till Österbottens välfärdsområde. Vikariatet inleds snarast möjligt och avslutas 31.8.2023 med placering till en början vid Solängen serviceboende i Vörå kommun (Oravais).

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen.
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Serviceenhetschef Camilla Bergman
tfn 040 167 9908
camilla.bergman@ovph.fi

Lär dig mer om oss

Österbottens välfärdsområde

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som består av tretton kommuner i Österbotten tillhandahåller den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen.


Adress: Vörå, 66600 Vöyri
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb