Närvårdare, Akut- och rehabiliteringsavdelning - Sibbo kommun

Värdesätter du rehabiliterande och aktiverande arbetssätt i ditt vårdarbete? Känner du att det är viktigt för dig att kunna fördjupa dig i en annan persons behov och önskemål?

Då söker vi just dig som NÄRVÅRDARE till vår akut- och rehabiliteringsavdelning till en ordinarie befattning!

Vårdarbetet görs i fungerande och multiprofessionella team. Arbetet baserar sig på individuella rehabiliterande vårdplaner och respekt för patientens människovärde och rättigheter. ADL-rehabiliteringen av våra patienter är aktiv och vi använder digital dokumentering, vilket betyder att vår avdelning är papperslös. Vi är fortbildningspositiva och stöder personalens arbetsvälmående.

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun där vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Vid hälsocentralens sjukhus i Sibbo finns en akut- och rehabiliteringsavdelning med 28 patientplatser. Patienterna kommer antingen hemifrån, via jouren eller från specialsjukvården.

Behörighetskraven för uppgiften är närvårdarexamen eller tidigare examen på institutnivå i vilken ingår skyddad yrkesbeteckning enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994; JulkiTerhikki). Vi värdesätter speciellt inriktning på rehabilitering, men också sjukvård och omsorg. Dessutom krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga och nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket. Erfarenhet av rehabiliterande omvårdnad ses som en fördel.

För att lyckas i arbetet krävs god interaktionsförmåga och ett kundorienterat arbetssätt. Erfarenhet av RAI-systemet är en merit.

Arbetet är treskiftsarbete och villkoren för anställningsförhållandet bestäms enligt AKTA, för uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Vänligen lämna in ansökningarna senast 31.10.2020 kl. 16.00 via länken nedan eller på vår webbplats www.sipoo.fi/rekrytering.
Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju.

Läs mer

http://www.sibbo.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsinformation ger avdelningsskötare Pia Hellman, tfn. 0401914304, pia.hellman(at)sibbo.fi

Social- och hälsovårdsavdelningen, Akut- och rehabiliteringsavdelning
Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!

Sibbo kommun - Rökfri arbetsplats Sibbo kommun - Ansvarig sommararbetsgivare