test

Närvårdare, Åldersro, Kristinestad

Ansök senast  26.9.2023 15:00

Vi söker
en närvårdare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Åldersro servicecenter, i Kristinestad.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016).
Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål.

Den valda ska enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Juha-Matti Luoma
serviceenhetschef
tfn 050 159 0504
juha-matti.luoma@ovph.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Läs om arbetsgivare