Närvårdare, andningsförlamade patienter - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en vikarie för närvårdare till serviceområdet för bäddavdelningsvård för tiden 17.8 - 31.10.2020. Placering till en början vid enheten för andningsförlamade patienter. Sökanden intervjuas redan under ansökningstiden, varför det löns att sända ansökan så fort som möjligt.


Behörighetskrav: närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare examen på skolnivå.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Biträdande avd.skötare Tetta Maunuksela
tel. 040 646 3366
Överskötare Kosti Hyvärinen
tel. 040 620 4823
fornamn.efternamn@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!