Närvårdare (boendeserv. och avd.) - Lohjan kaupunki

Vi söker närvårdare, även studerande beaktas, till semestervikariat av olika längd till boendeserviceenheterna inom Lojo stads seniorservice och hälsovårdscentralens avdelningar.

Inom boendeservicen erbjuder vi vård och omsorg dygnet runt för äldre boende. På hälsovårdscentralens avdelningar vårdar vi bl.a. ortopediska, neurologiska, akuta geriatriska patienter och patienter som får vård i livets slutskede. Vi samarbetar med närstående till klienter samt samarbetspartner som medverkar i deras vård.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller någon annan lämplig utbildning inom social- och hälsovården (lag 272/2005). Av studerande förutsätts att den studerande har avlagt närvårdar- eller sjukskötarstudier i tillräcklig grad (närvårdarstuderande ska ha avlagt examensdelen främjande av välbefinnande och hälsa, sjukskötarstuderande 60 sp).

Dessutom förväntar vi oss kompetens i vårdarbete, flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt. Vi värdesätter också utvecklingsinriktat arbetssätt, erfarenhet inom äldreomsorg och akutvårdsarbete samt goda färdigheter till interaktion, vilket arbetet inom teamet kräver. Kunskaper i båda de inhemska språken räknas som merit. Vår personal är kunnig samt intresserad av kundarbete och utveckling av det. Personalen skolar in dig i arbetet.

Kompetensen i läkemedelsbehandling för den som väljs till vikariatet säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe. Inom boendeservicen och på avdelningarna arbetar man enligt ett treskiftsschema. För vikariaten krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuer och val görs redan under ansökningstiden.

Lönen fastställs enligt AKTA. Prövotiden är hälften av anställningens längd.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Kontaktuppgifter:
Kaisankallio, Tupala och Kotola samt resurspersonalen, boendeservice, avdelningsskötare Kaisa Niskala, tfn 050 326 6508 eller kaisa.niskala@lohja.fi
Kultakodit, avdelningsskötare Pia Blomberg, tfn 044 369 2470 eller pia.blomberg@lohja.fi
Kultakartano, avdelningsskötareTiina Rinkelo, tfn 044 369 5203 eller tiina.rinkelo@lohja.fi
Niilonpirtti, avdelningsskötare Birgitta Virolainen, tfn 044 045 6849 eller birgitta.virolainen@lohja.fi
Pentinkulma, avdelningsskötare Seija Erkkilä, tfn 044 374 1238 eller seija.erkkila@lohja.fi
Petäjäkoti och Rehabiliteringshemmet Mäntylä, avdelningsskötare Marjo Okeke, tfn 044 567 3293 eller marjo.okeke@lohja.fi
Servicecentret Iltarusko, avdelningsskötare Nina Virtanen, tfn 044 767 4743 eller nina.virtanen@lohja.fi
Avdelning 2 och 3, avdelningsskötare Marja Lehtonen, tfn 044 374 0053, marja.lehtonen@lohja.fi
Avdelning 5, Bedömningsavdelningen och resurspersonalen, avdelningarna, avdelningsskötare Maarit Aartti, tfn 044 374 2811, maarit.aartti@lohja.fi
Rehabilitering och omsorg, överskötare Hannele Patjas, tfn 044 369 1121, hannele.patjas@lohja.fi

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 1.12.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-264-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Rehabilitering och omsorg
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats