test

Närvårdare, boendeservice Merituuli, Kristinestad

Ansök senast  4.3.2024 15:00

Vi söker en närvårdare till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid boendeservice Merituuli, i Kristinestad.

Merituuli är en finskspråkig, dygnet runt boendeserviceenhet för boende som behöver särskilt stöd.

Stött boende passar för personer som behöver stöd och handledning i att bo självständigt. Boendeformen är lämplig för personer som är rätt så självständiga i de dagliga funktionerna. Stöd och handledning ordnas via boendeenheternas persona

Arbetet inleds 1.4.2024 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav: Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016). Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda i finska språket. Enheten är finskspråkig.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Serviceförman
Maarit Jansson
tfn 040 7699 323
maarit.jansson@ovph.fi

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten.

Läs om arbetsgivare