Skip to main content
test
Närvårdare, Elovägens boende - Social-och hälsovårdssektorn

Vi söker tre vårdare till Ringvägarnas serviceenhet, Elovägens boende i Helsingfors. Anställningarna är tillsvidare och inleds 12.12.2023 eller enligt överenskommelse. Arbetet är periodarbete.

Enheten på Elovägen är ett modernt gruppboende för personer i olika ålder och med varierande servicebehov. Största delen av servicetagarna deltar i dagverksamhet under vardagarna. Boendet består av åtta lägenheter med gemensamma utrymmen som kök, vardagsrum och tvättstuga. Elovägens boende är beläget i ett lugnt småhusområde, med goda förbindelser, i Baggböle i norra Helsingfors. Vi erbjuder hemlik boendeverksamhet som är servicetagarcentrerad och grundar sig på var och ens egna önskemål och behov. Tillsammans jobbar vi för att bygga upp en trygg och stimulerande hemmiljö med meningsfull sysselsättning.

1.1.2023 förs Kårkullas verksamhet över till välfärdsområdena och Helsingfors. Elovägens boendeenhet hör till Kårkulla samkommun och kommer från och med årsskiftet bli en del av Helsingfors stads tjänster för personer med funktionsvariation. Kunderna påverkas inte av förändringen, eftersom att verksamheten i huvudsak fortsätter på samma sätt.

Hos oss jobbar vi socialpedagogiskt, med fokus på servicetagarnas delaktighet, självbestämmande och valfrihet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är intresserad av specialomsorgsbranschen och gillar att jobba med människor. Du är empatisk, har ett gott bemötande och en öppen attityd. Vi värdesätter även ett positivt förhållningssätt, lyhördhet inför brukarnas behov och förmåga att arbeta serviceinriktat. Vi erbjuder dig en omfattande introduktion till uppgiften.

Lön utbetalas för år 2022 enligt kollektivavtalet + rekryteringstillägg: 2706,86€/mån. Från och med 1.1.2023 betalas 2311,02€/mån + rekryteringstillägg 110,04€/mån.
Ta kontakt även ifall du är intresserad av vikariat eller inhopparjobb!

Vi erbjuder dig ett meningsfullt och varierande jobb med engagerade kollegor. Du får ta del av Helsingfors stads mångsidiga utbildnings- och utvecklingsmöjligheter samt personalförmåner som t.ex. kultur- och motionsförmåner, rabatt till kollektivtrafiken och cykelförmån. Vid behov hjälper vi dig att hitta en tjänstebostad. Läs mer om Helsingfors tjänstebostäder på adressen https://www.hel.fi/sv/boende/tjanstebostader/ansok-om-en-tjanstebostad.

Behörighetsvillkoren är lämplig yrkesexamen (närvårdare eller motsvarande) och den sökande bör uppvisa ett intyg över registrering hos Valvira.

Goda muntliga och nöjaktiga skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

I uppgiften krävs vaccineringsskydd enligt lag om smittsamma sjukdomar 48 § och coronavaccineringsskydd enligt 48a §.

Ifall man i uppgiften arbetar med barn ska den som blir vald bör uppvisa ett brottsregisterutdrag för personer som arbetar med minderåriga barn enligt Strafflagen (504/2004).

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/kom-och-jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren
  • Social- och hälsovårdssektorn, Familje- och socialtjänster, Ringvägarnas serviceenhet, Elovägens boende
  • JobbFast anställning
  • SOTE-01-958-22
  • 3
  • 12.12.2022 eller enligt överenskommelse
  • Till och med 31.12.2022 2706,86€/mån
  • 24.11.2022 - 8.12.2022 16:00
  • KuntaNärvårdare och primärskötareHelsingforsNyland

Kontaktinformation

Närmare information ger enhetschef Peter Moberg, tfn 0247 431 401, peter.moberg@karkulla.fi.

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdssektorn, Familje- och socialtjänster, Ringvägarnas serviceenhet, Elovägens boende

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Elovägen 56, 00660 Helsinki

Rekommenderade jobb