test

Vi söker en närvårdare till Femkanten 3 hemvårdsteamet. Vi söker dig som är intresserad av att jobba med äldre.

Våra kunder är både finsk- och svenskspråkiga. Vårt team arbetar i centrala Helsingfors (Tölö, Kampen, Eira och Gräsviken).

Att jobba i hemvården är omväxlande och självständigt. Arbetet möjliggör arbetstagaren att använda sin yrkesskicklighet och att fatta självständiga beslut, med stöd av teamet. I arbetet vårdar du de minnessjuka klienterna samt sköter medicinska åtgärder.

Du får från oss av en introduktion som är anpassad enligt ditt eget kunnande samt arbetsgemenskapets stöd. Vår arbetsgemenskap är positiv, öppen. Vi önskar att vår nya kollega är aktiv, positiv och att hen har goda samarbetsförmågor. Vi erbjuder till dig goda skolningsmöjligheter och andra personalförmåner samt enligt behov en tjänstebostad.

Behörighetsvillkår:

Närvårdares yrkesutbildning. Vi förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer.

Goda muntliga och skriftliga i fiska och svenska, samt nöjaktiga skriftliga kunskaper i finska.

Före valbeslutet måste den sökande presentera arbetshälsovårdens utvärdering över sin lämplighet för yrket.

Som merit räknar vi tidigare arbetserfarenhet inom hemvård och äldreomsorg.

Läs mer

https://www.hel.fi/toihinsoteen/fi/toihin-kotihoitoon/

Mer om arbetsgivaren
  • Social-och hälsovårdssektorn, Södra hemvårdsenheten, Femkanten 3 närserviceområde
  • JobbFast anställning
  • SOTE-03-9-22
  • 31.1.2022 eller enligt överenskommelse
  • 2345,68 e/mån
  • 10.1.2022 - 24.1.2022 15:00
  • Närvårdare och primärskötareHelsingforsNyland

Kontaktinformation

Hemvårdsledare Tuija Ollila, tfn. 09 310 36853, tuija.ollila@hel.fi

Lär dig mer om oss

Social-och hälsovårdssektorn, Södra hemvårdsenheten, Femkanten 3 närserviceområde

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Sibeliusgatan 14, byggnad 14, 2. våning, 00260 Helsinki

Rekommenderade jobb