Närvårdare (hemvård) - Lohjan kaupunki

Vi söker till hemvården två närvårdare fast anställning.

Vi söker energiska och pålitliga närvårdare med förmåga att arbeta självständigt som arbetar klientorienterat med stort hjärta. Vi önskar av dig kompetens i vårdarbete bland äldre samt ett klientorienterat och rehabiliterande arbetssätt. Du är självstyrd och en bra team- och samarbetare.

Som närvårdare arbetar i hemvårdens klientarbete som expert i basvård och ansvarar som ansvarig skötare för vårdplanen för dina klienter. Målet är en smidigare vardag och ett lyckligare liv i klientens eget hem. Ditt arbete i hemvården är mångsidigt och möjliggör en bred användning av dina yrkeskunskaper samt ett självständigt arbetssätt. Dessutom är Lojo stad en utbildningsvänlig arbetsplats.

Vår personal inom hemvården är kunnig samt intresserad av kundarbete och utveckling av det. Personalen skolar in dig i arbetet. I ditt arbete får du stöd av din chef och ditt team.

Vi använder i en vid skala modern teknik i hemvården, till exempel verksamhetsstyrningssystemet Hilkka. Besöken delas med hjälp av ett optimeringsverktyg för att göra det möjligt för vårdare att ta pauser.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller någon annan lämplig utbildning inom social- och hälsovården (lag 272/2005). Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira.

Ett körkort är obligatoriskt och möjlighet att använda egen bil är meriterande i hemvårdens mobila arbete. Anställningen innebär arbete i två skift. Nattvården utgör en egen verksamhet.

Grundlön är 2241,85 €/mån. enligt AKTA. Vid tillsättningen av befattningen iakttas en prövotid på 6 månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna äger vecka 21, enligt överenskommelse.

Ansökningstiden fortsätts tills 21.5.2021.

Mer information ges vardagar kl. 8-15 av hemvårdens områdesansvariga:
Lea Loukkalahti (Routio-Centrum) 050 326 6509, lea.loukkalahti@lohja.fi
Sari Oksanen (Virkby-Ojamo) 050 561 3193, sari.oksanen@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 21.5.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-118-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lära dig mer om oss

Lojo stad, Hemvård
Adress: Ojamongatan 34, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs