Närvårdare (Kultakartano) - Lohjan kaupunki

Vi söker närvårdare för fast anställning till Kultakartano.

Närvårdarens arbete omfattar bland annat att ge kunderna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja kundernas hälsa och funktionsförmåga, vägleda kunder och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete. Närvårdaren genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet kräver förmåga till prövning och självständig bedömning av olika situationer samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. Till närvårdarens arbete hör även studerandehandledning och inskolning av nya anställda.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning i social- och hälsovård (lag 272/2005). Därutöver förväntar vi oss att sökande har erfarenhet av seniorarbete samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetsgrepp i ett multiprofessionellt arbetslag.

Lönen är 2158,76 €/mån, enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska före tillträdet eller inom den överenskomna tiden uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls veckor 10-11.

Mer information ges av:
avdelningsskötare Tiina Rinkelo, 044 369 5203, tiina.rinkelo@lohja.fi
överskötare Hannele Patjas, 044-3691121, hannele.patjas@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 28.2.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-40-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Rehabilitering och omsorg
Adress: Ojamogatan 34, 08100 Lohja