test
Närvårdare (Kultakoti) - Lohjan kaupunki

Vi söker tvo (2) närvårdare för fast anställning till boendeserviceenheten Kultakoti.

Närvårdarens arbete omfattar bland annat att ge kunderna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja kundernas hälsa och funktionsförmåga, vägleda kunder och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete. Närvårdaren genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet kräver förmåga till prövning och självständig bedömning av olika situationer samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. Till närvårdarens arbete hör även studerandehandledning och inskolning av nya anställda.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning i social- och hälsovård (lag 272/2005). Därutöver förväntar vi oss att sökande har erfarenhet av seniorarbete samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetsgrepp i ett multiprofessionellt arbetslag.
Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira.

Lönen är 2241,85 €/mån, enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader.
Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls vecka 5-6.

Mer information ges av:
avdelningsskötare Pia Blomberg tfn 044 369 2470, pia.blomberg@lohja.fi
överskötare Hannele Patjas tfn 044 369 1121, hannele.patjas@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 28.1.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-17-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Rehabilitering och omsorg
Adress: Ojamogatan 34, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb