Närvårdare - Lohjan kaupunki

Närvårdare - Lohjan kaupunki

Lojo stad söker till sektorn Välfärd till hemvården inom seniorservicen närvårdare för fast anställning. Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i tvärprofessionella hemvårdsteam inom hela Lojo.

Hemvården är i regel för äldre, handikappade och långtidssjuka personer avsedd vård, omsorg och sjukvård som sker i hemmet. Verksamhetsprincipen för hemvården är att erbjuda hemvårdsklienter god, säker och behovsenlig omsorg. Vi samarbetar med närstående till klienter samt med samarbetspartner som medverkar i deras omsorg. Vår personal inom hemvården är kunnig samt intresserad av kundarbete och utveckling av det. Personalen skolar in dig i arbetet.

Inom hemvården sker arbetet i två skift. Arbetstidsformen inom hemvården är periodarbetstid. Nattvården utgör en egen verksamhet.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller annan lämplig utbildning inom social- och hälsovården (lag 272/2005). Även närvårdare som inom kort blir färdiga med sin utbildning beaktas.

Vi värdesätter kompetens i vårdarbete, ett utvecklingsinriktat arbetssätt, erfarenhet av hemvård och goda färdigheter till interaktion, vilket arbetet inom teamet kräver. Utöver formell behörighet förväntar vi oss flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett kundorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Kunskaper i båda de inhemska språken samt körkort räknas som merit. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den närvårdare som väljs till befattningen säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe.

Lönen fastställs enligt AKTA. När befattningen tillsätts tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska före tillträdet eller inom den överenskomna tiden uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Områdesansvarig inom hemvården Jutta Tiesmäki tfn 050 561 3191, jutta.tiesmaki@lohja.fi
servicechef Päivi Degerholm tfn 050 357 4534, paivi.degerholm@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 26.9.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-228-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Seniorservice
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren