Närvårdare - Lohjan kaupunki

Kombinera arbetet och studierna! Kom och arbeta inom seniorservicen i Lojo stad med att läroavtal!

Vi söker personer som är motiverade och intresserade av vårdarbete för att avlägga närvårdarexamen genom ett läroavtal. Det är fråga om visstidsanställningar (4) inom hemvården.

När du studerar med ett läroavtal avlägger du den praktiska delen av examen i arbetslivet och teoristudierna i skolan och får viktig arbetserfarenhet utöver yrkeskunskaperna. För studerande i läroavtalsutbildning betalas lön enligt AKTA för anställningstiden.

Vi söker studerande som redan har börjat sina studier och vill slutföra närvårdarexamen i arbetslivet. Vi beaktar också andra sökande i rekryteringen.

Vi är ute efter personer som vill engagera sig för att arbeta långsiktigt inom seniorservicen i Lojo stad.
För vem? Vad förutsätter vi?
- lämplighet och intresse för vård och omsorg för äldre
- möjlighet att arbeta i skift
- tillräckligt goda kunskaper i finska (språkfärdighetsnivå B2.1)

Närvårdarens arbete omfattar bland annat att ge kunderna vård och omsorg enligt överenskomna riktlinjer, främja kundernas hälsa och funktionsförmåga, vägleda kunder och anhöriga samt medverka i enhetens utvecklingsarbete. Närvårdaren genomför säker läkemedelsbehandling enligt behandlingsplanen. Arbetet förutsätter förmåga att självständigt bedöma olika situationer, prövning samt beslutsfattande och handling enligt yrkesansvaret. Arbetet förutsätter körkort och möjlighet att använda egen bil. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den närvårdare som väljs till befattningen säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe.

Behörighetsvillkor: Närvårdare eller någon annan lämplig studerande inom social- och hälsovården (lag 272/2005).

Närvårdarens lön är 2185,10 €/mån., enligt AKTA. Befattningen tillsätts med en prövotid som är 6 månader eller hälften av anställningens längd. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd från Lojo stads företagshälsovård. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls veckorna 50-51, 7.12 klo 12-16, 10.12 klo 13-16, 17.12 klo 13-16.

Mer information:
områdesansvarig för hemvården Katariina Pelkonen, tfn 044 374 7643
utbildningsinspektör Paula Lähteenkorva, tfn 044 369 6656 (Luksias läroavtalsutbildning)

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 4.12.2020 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-321-20. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Hemvård
Adress: Lojo, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats