Skip to main content
test
Närvårdare - Lohjan kaupunki

Lojo stad söker två närvårdare till hemvården för fast anställning.

Vi erbjuder ett intressant, utmanande och självständigt arbete i multidisciplinära hemvårdsteam inom hela Lojo.

Hemvård är vård som sker i hemmet, omsorg och sjukvård som i regel är avsedd för äldre, personer med funktionsnedsättning och långtidssjuka personer. Verksamhetsprincipen för hemvården är att erbjuda hemvårdsklienterna god, trygg och behövlig omsorg. Vi samarbetar med närstående till klienter samt samarbetspartner som medverkar i deras omsorg. Vår personal inom hemvården, som är kunnig och intresserad av klientarbete och utveckling av det, introducerar dig i arbetet.

Vi värdesätter kompetens i vårdarbete, ett utvecklingsinriktat arbetssätt, erfarenhet av hemvård och goda interaktionsfärdigheter som behövs i teamarbete. Utöver formell behörighet förväntar vi oss flexibilitet, grupparbetsfärdigheter samt ett klientorienterat och rehabiliterande arbetssätt.

Arbetet förutsätter körkort och möjlighet att använda egen bil. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira. Kompetensen i läkemedelsbehandling för den närvårdare som väljs till befattningen säkerställs med tentamen och prestationer i LOVe.

Inom hemvården arbetar man i två skift. Arbetstidsform inom hemvården är periodarbetstid. Nattvården utgör en egen verksamhet.

Behörighetsvillkor: För befattningen lämplig yrkesinriktad grundexamen inom social- och hälsovården (närvårdare) kompetensområdet för rehabilitering eller någon annan motsvarande examen. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira.

Grundlön är 2299,29 €/mån., enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intervjuerna hålls vecka 50 kl 9-14.

Mer information ges av (vardagar kl 8:00 - 14:00):
Pirjo Leinonen tfn 050 357 7890, pirjo.leinonen@lohja.fi
Päivi Degerholm puh. 050 357 4534, paivi.degerholm@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 9.12.2022 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-479-22. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Hemvård
Adress: Ojamogatan 34, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats Lohjan kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb