Närvårdare, Pedersheim, Pedersöre

Ansök senast  25.7.2024 15:00

Vi söker en närvårdare i deltid (80%) till Österbottens välfärdsområde med placering till en början vid Pedersheim, serviceboende med heldygnsomsorg, Pedersöre.

Behörighetskrav:
Närvårdarexamen eller examen enligt Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (564/1994) eller Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården (153/2016).
Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda landets två nationalspråk.

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd samt uppvisa ett sådant straffregisterutdrag som avses i 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Prövotid tillämpas.


Läs mer

http://www.osterbottensvalfard.fi

Kontaktuppgifter

serviceenhetschef, Auli Itämäki, tel 040 805 1958

serviceansvarig, Ulrika Krokvik-Oja, tel 040 8051929

fornamn.efternamn@ovph.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Läs om arbetsgivare