test

Närvårdare, Raseborgs hälsovårdscentral

Ansök senast  26.4.2024 11:59

Till närvårdarens uppgifter hör bland annat att genomföra vård och omsorg av patienten enligt överenskomna vårdriktlinjer, stödja patientens hälsa och funktionsförmåga, handleda patienter och närstående.

Närvårdaren genomför trygg läkemedelsbehandling i enlighet med planen för läkemedelsbehandling. I arbetet förutsätts självständig bedömning av situationer samt omdöme, agerande och beslutsfattande enligt yrkesmässigt ansvar. Vi kommer individuellt överens om den behövliga introduktionen.

Arbetet är skiftarbete (arbete i två eller tre skift) och det finns vikariat av olika längd. Även deltidsarbete är möjligt.

Arbetsplatsens namn och adress: Avdelning vid Raseborgs hälsocentral, Sjukhusgränd 1, 10600, Ekenäs
Arbetstid: periodarbete, skiftarbete
Anställningen är på viss tid.

Behörighetsvillkor: Av en person som arbetar som närvårdare förutsätts rätt att använda en skyddad yrkesbeteckning som lämpar sig för uppgiften. En närvårdarstuderande måste ha genomfört de studier i läkemedelsbehandling som ingår i studieprogrammet. Studerande inom branschen med minst 60 studiepoäng kan göra närvårdvikariat.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. För uppgiften krävs en tuberkulosutredning enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Från och med den 1 januari 2024 ska den som väljs till uppgiften uppvisa ett straffregisterutdrag för per­so­ner som ar­be­tar med äld­re per­so­ner i enlighet med 28 § i lagen om tillsynen över social- och hälsovården (741/2023), om anställningsförhållandet pågår minst 3 månader under en 12 månaders period. Den som väljs till uppdraget ska också genomgå ett narkotikatest enligt Västra Nylands välfärdsområdes antidrogprogram.

Vi uppskattar muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.


De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda våra anställda mångsidiga förmåner. Vi erbjuder omfattande företagshälsovård, du får 200 euro per år till ditt förfogande, som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, motions- eller kollektivtrafikförmåner. Förmånens slutliga värde bestäms enligt din arbetstidsprocent och anställningens längd.


Läs mer

http://www.luvn.fi

Kontaktuppgifter

Mer information om uppgiften ges av avdelningsskötare Carina Kass-Lundström, carina.kass-lundstrom@luvn.fi, tfn 040-7114782

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde med oss! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på mödra- och barnrådgivningen till de sista dagarna i livet. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. På så sätt hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi för samman allas starka sidor och kompetens, har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål. Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Vi har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekryteringar främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkigheten är en rikedom på vårt vidsträckta område och vi uppskattar kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra Läs om arbetsgivare