Närvårdare, semestervikarie Pargas hemvård - Pargas stad

NÄRVÅRDARE, SEMESTERVIKARIE PARGAS HEMVÅRD

Behörighetsvillkor: närvårdare, eller studerande inom social- och hälsovård. Ålder minst 16 år. Nöjaktiga kunskaper i båda inhemska språken.

Lön enligt arbetskollektivavtal.

Kontaktperson: vik servicechef Suvi Simelius-Nieminen, Pargas, tfn 040 141 7394, ansvarig handledare Maarit Silván, tfn 050 596 2615, ansvarig handledare Monika Gestranius, tfn 044 358 5840 eller per e-post fornamn.efternamn@pargas.fi.

Läs mer

https://www.pargas.fi/sv/hemvard

Mer om arbetsgivaren

Ansökan ska i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 276597. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även inlämnas till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller socialcentralen@pargas.fi senast 30.4.2019. Vi intervjuar och anställer redan under ansökningstiden vart efter det kommer in ansökningar.

Pargas stad, Socoal- och hälsovård, Äldreomsorg, Hemvård - Kotihoito
Adress: Strandvägen 30, 21600 Parainen

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.