Skip to main content
test
Närvårdare - Social-och hälsovårdssektorn

Är du närvårdare eller studerande inom branschen? Har du redan tankar kring sommaren? Skulle du ha intresse att arbeta för Helsingfors stad - Finlands största arbetsgivare? Välkommen att jobba som vikarie på våra boendeenheter för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning!

Vikariaten är i genomsnitt inom juni-augusti perioden, men vi har även behov för vikarier under de övriga sommarmånaderna. Vi är flexibla och vill se till att du slipper och njuta av din fritid på sommaren.

Vi erbjuder hemlik boendeverksamhet med fokus på individens behov och önskemål. Tillsammans jobbar vi för att bygga upp en trygg och stimulerande hemmiljö med meningsfull sysselsättning. Vi arbetar också för att erbjuda våra servicetagare möjlighet till en aktiv fritid på egna villkor.

Boendeenheterna Andelslagsvägen och Elovägen är belägna i Baggböle. Andelslagsvägen är ett gruppboende för nio klienter med seniorprofil. En del av klienterna har under vardagarna dagverksamhet på annat håll, medan en del erbjuds sysselsättning hemma. Elovägen är ett modernt gruppboende med 8 klienter som är fysiskt/gravt handikappade. Majparken i Arabiastranden har 19 klienter och är uppdelat i fyra våningar: som består av gruppboende, lägenhetsboende och stödboende. Klienterna på båda enheterna är allt från unga till seniorer.

Vi söker dig som är empatisk, har ett gott bemötande och en öppen attityd. Vi värdesätter även ett positivt förhållningssätt, lyhördhet inför klientens behov och förmåga att arbeta serviceinriktat.

Arbetet innebär:

- Att stöda och hjälpa klienterna i vardagen (t.ex. matlagning, egen hälsa)
- Grundvård i mera handledande roll eller fysisk hjälp beroende på klienternas stödbehov
- Att dra gruppaktiviteter, som t.ex. högläsning eller musikstund. Vi uppmuntrar de som arbetar för oss att dra aktiviteter enligt sina egna styrkor
- På sommaren betonas utevistelser och utflykter tillsammans med klienterna

Arbetsturerna består av morgontur 7/7.30-14.30 och kvällstur 14.00-21.00 Sommarjobbare arbetar inte nätter, men veckoslut ingår.

Många av våra tidigare sommararbetare har fortsatt som inhoppare under studiernas gång eller sökt fast anställning efter studierna, för att de trivas så bra. Våra boendeenheter har fått positiv respons av den goda atmosfären och av att vi ger möjligheter att planera vardagen för våra servicetagare. Här råder en öppenhet för utvecklingsförslag gällande verksamheten.

Sommarvikarierna har möjlighet att få ett rekryteringstillägg på upp till 1000€. Rekryteringstillägget fastställs enligt längden av arbetsförhållandet. Rekryteringstillägget betalas i två delar, första när prövotiden tar slut och andra när vikariatet tar slut enligt överenskommelse. Prövotiden är hälften av arbetsförhållandets längd. Rekryteringstilläggets mängd bestäms enligt följande:

-Anställningsförhållandet räcker 30-59 dagar: 150€ + 150€
-Anställningsförhållandet räcker 60-89 dagar 300€ + 300€
-Anställningsförhållandet räcker minst 90 dagar 500€ + 500€

Om ditt arbetsförhållande räcker minst en månad, så kan du till exempel besöka simhallar och motionsevenemang med vår personalrabatt och ta en stadscykel i användning. Det finns även många museer, teatrar och företag som ger rabatt till stadens arbetare. Vi kan även hjälpa dig med att ansöka om en tjänstebostad.

Månadslönen fastslås enligt hur långt du är i dina studier. Lönen för en utexaminerad närvådare är: 2261,26 - 2280,47 €/mån.

Vi förväntar oss:

- Att du är en närvårdare eller närvårdar studerande som godkänt har genomfört studiehelheten om att främja välbefinnande och funktionsförmåga (30 kompetenspoäng)
-Vi tar även i beaktande sjukskötar- eller hälsovårdarstuderande med under 140 sp och en anpassbar praktikerfarenhet inom hälsovårdsbranschen
-Av dig som har avlagt dina studier inom social- och hälsovårdsbranschen förutsätter vi registrering i Valviras centralregister för yrkesutbildade personer
-Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med lagen 48§
- Goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska

I din ansökan får du gärna berätta om du har intresse att arbeta i Majparkens-, Elovägens-, Andelslagsvägens- boendeenhet och under vilken tidsperiod.

Ett sommarjobb är början på något helt nytt - nya utvecklingsmöjligheter, chansen till ett nytt jobb, nya vänner eller kanske en ny väg framåt i livet. Möjligheterna är oändliga, då du kommer och jobbar för Finlands största arbetsgivare. Vi behandlar ansökningar redan under ansökningstiden - så ta chansen och sök nu!

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/kom-och-jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren
  • Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Familj- och socialtjänter, Boendeservice för personer med funktionsnedsättning
  • JobbSommarjobb
  • SOTEPE-01-52-23
  • 9
  • 1.5.2023 - 30.9.2023
  • 2261,26 - 2280,47 €/mån
  • 22.2.2023 - 31.3.2023 16:00
  • KommunNärvårdare och primärskötareHelsingforsNyland

Kontaktinformation

Kim Meller 0931057852 kim.meller@hel.fi
Peter Moberg 0931057887 peter.moberg@hel.fi

Lär dig mer om oss

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Familj- och socialtjänter, Boendeservice för personer med funktionsnedsättning

Helsingfors social-, hälsovårds- och räddningssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Majparkens grupphem Byholmsgränden 7A, 00580 Helsinki

Rekommenderade jobb