Närvårdare till äldreomsorgen (Sommarvikarier) - Mariehamns stad

Har du god människosyn och kunskap i omvårdnad är du välkommen till oss! Äldreomsorgen i Mariehamn behöver nu sommarvikarier.

VÅR VERKSAMHET
För den som är i behov av äldreomsorg erbjuder staden olika former av hjälp och stöd, både i hemmet och på serviceenheter. Äldreomsorgen i Mariehamns stad sysselsätter omkring 180 medarbetare.

Trobergshemmet och Odalgården erbjuder boende i olika former såsom effektiverat serviceboende och institutionsboende. Äldreomsorgen erbjuder också hemservice, korttidsvård, dagverksamhet, färdtjänst och stöd för närståendevård.

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som närvårdare ger du omvårdnad enligt ett rehabiliterande och aktiverande arbetssätt i enlighet med klientens förutsättningar.
Vi arbetar evidensbaserat och kvalitetssäkrat.

KVALIFIKATIONER OCH KOMPETENS
Som person söker vi dig som känner igen dig i följande :
- Har ett gediget intresse av att arbeta med främst äldre klienter
- Har en positiv inställning
- Goda kunskaper i det svenska språket

Även studerande är välkomna med sin ansökan.

VILLKOR
Vi erbjuder sommarvikariat på alla våra enheter
Lön enligt avtal
Vid minst 2 månaders anställning ges möjlighet att ta del av stadens personalförmåner vilket ger anställda friskvård till ett subventionerat pris samt friskvårskuponger

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016)

ANSÖKAN
Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Skriv gärna i din ansökan ifall du är speciellt intresserad av någon enhet.

REKRYTERINGSPROCESSEN
Urvalet sker fortlöpande.

Varmt välkommen med din ansökan !

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Anna Dreyer, t.f. föreståndare Trobergshemmet esb 018-531 311 anna.dreyer(at)mariehamn.ax
Annelie Karlsson, föreståndare Odalgården 018-531 267 annelie.karlsson(at)mariehamn.ax
Marianne Rosenholm, hemserviceledare 018-531 746 marianne.rosenholm@mariehamn.ax
Vanessa Åkerman, föreståndare Trobergshemmet inst. 018-531 310 vanessa.akerman(at)mariehamn.ax

Lära dig mer om oss

Mariehamns stad, Socialsektorn, Äldreomsorg

Inom Mariehamns stad arbetar drygt 800 personer inom många olika branscher. Våra största verksamhetsområden är äldreomsorg, barnomsorg och undervisning, men vi arbetar också med frågor som gäller t.ex. stadsplanering, trafik, räddingstjänst, kultur,idrott och fritid.

I staden arbetar vi för att ge bästa möjliga service till de som bor, jobbar och studerar här- och till andra som behöver våra tjänster. Ett viktigt mål är att kontinuerligt utveckla förvaltning, service och miljö för att även i fortsättningen vara en attraktiv stad för våra invånare och besökare.


Adress: Norragatan 11, 22100 Mariehamn

Suggested jobs