Närvårdare till äldreomsorgen (Trobergshemmet ESB) - Mariehamns stad

Har du god människosyn och kunskap i omvårdnad är du välkommen till oss! Äldreomsorgen i Mariehamn behöver nu fler närvårdare med aktuell placering på Trobergshemmet, effektiverat serviceboende (ESB).

VÅR VERKSAMHET
För den som är i behov av äldreomsorg erbjuder staden olika former av hjälp och stöd, både i hemmet och på serviceenheter. Äldreomsorgen i Mariehamns stad sysselsätter omkring 180 medarbetare.

Äldreomsorgen erbjuder boende i olika former såsom effektiverat serviceboende och institutionsboende. Även korttidsvård, dagverksamhet, färdtjänst och stöd för närståendevård kan erbjudas.

Vi erbjuder kompetensutveckling och friskvårdsförmåner.

DINA ARBETSUPPGIFTER
Som närvårdare ger du omvårdnad enligt ett rehabiliterande och aktiverande arbetssätt i enlighet med klientens förutsättningar. Du planerar, genomför och utvecklar omvårdnaden tillsammans med dina kollegor. I ditt arbete ingår det också att introducera och handleda nyanställda samt studerande. Vi arbetar evidensbaserat och kvalitetssäkrat.

KVALIFIKATIONER OCH KOMPETENS
Din formella bakgrund är närvårdare eller motsvarande med registrering i Valvira. För närvårdarplatser inom demensenhet är det meriterande med tilläggsutbildning inom demensvård eller arbetserfarenhet inom demensvård/kognitiv svikt.

VILLKOR
Vi kan erbjuda följande platser som närvårdare med sex månaders inledande prövotid. Vänligen specificera i din fritt formulerade ansökan till vilken eller vilka platser du står till förfogande:

Trobergshemmet effektiverat serviceboende (ESB)
1 st 91,5%
4 st 75%
2 st 75%, aktuell placering demensenhet

Lön enligt avtal.

Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i Lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016).

ANSÖKAN
Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

REKRYTERINGSPROCESSEN
Urvalet sker fortlöpande och intervjuer kan påbörjas innan ansökningstidens slut.

Varmt välkommen med din ansökan!

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Trobergshemmet effektiverat serviceboende: Föreståndare Anna Dreyer, 018-531 311 anna.dreyer(at)mariehamn.ax

Lär dig mer om oss

Mariehamns stad, Socialsektorn, Äldreomsorg

Inom Mariehamns stad arbetar drygt 800 personer inom många olika branscher. Våra största verksamhetsområden är äldreomsorg, barnomsorg och undervisning, men vi arbetar också med frågor som gäller t.ex. stadsplanering, trafik, räddningstjänst, kultur, idrott och fritid.

I staden arbetar vi för att ge bästa möjliga service till de som bor, jobbar och studerar här - och till andra som behöver våra tjänster. Ett viktigt mål är också att kontinuerligt utveckla förvaltning, service och miljö för att även i fortsättningen vara en attraktiv stad för våra invånare och besökare.


Adress: Norragatan 11, 22100 Mariehamn

Rekommenderade jobb