Närvårdare till hemservice för barnfamiljer - Loviisan kaupunki

Närvårdare till hemservice för barnfamiljer - Loviisan kaupunki

Vi söker en närvårdare till hemservice för barnfamiljer. Arbetet börjar 6.5.2019 eller enligt överenskommelse.

Inom hemservice för barnfamiljer hjälper och bistår vi familjer i ärenden gällande boende, vård och omsorg, upprätthållandet av funktionsförmåga, vård och uppfostran av barn, dagliga ärenden och övriga uppgifter som hör till vardagen. Det är fråga om ett tillfälligt sätt att stöda föräldraskap och vardag genom ett målinriktat och systematiskt samarbete med familjen och samarbetspartner. En central målsättning är att förstärka familjens egna resurser.

Du fungerar i tätt samarbete med rådgivningens familjehandledare. Du bör ha en mycket god förmåga till att jobba självständigt, dessutom önskar vi att du har samarbetsförmåga och god förmåga till växelverkan.

Behörighetskrav är närvårdarexamen, skyddad yrkesbeteckning som beviljats av Valvira. Vi förutsätter registrering i Valviras centralregister över yrkesutbildade personer. Dessutom förutsätter vi erfarenhet av att jobba med barn och familjer. Arbetstid 38,75 h/ vecka. Uppgiften kräver goda kunskaper i finska och svenska, samt tillgång till egen bil vid behov.
En prövotid på fyra månader tillämpas. Valda personer bör innan valet bekräftas förete godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Uppgiften förutsätter vaccinationsskydd enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

http://www.lovisa.fi

serviceansvarig Mareena Forsström, tfn 044 505 1735, mareena.forsstrom@loviisa.fi

Grundtrygghetscentralen
Adress: Öhmansgatan 4, Lovisa

Lovisa är en livskraftig kuststad som har nästan 16 000 invånare. För produktionen av välfärdstjänsterna ansvarar stadens ca 1 000 anställda. I Lovisa hittar du både landsbygds- och stadsmiljöer nära havet.
Grundtrygghetscentralen i Lovisa erbjuder social- och hälsovårdstjänster, förutom seniorservice, även för Lappträsk kommun. På samarbetsområdet bor cirka 18 700 personer. Lovisa stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren