Skip to main content
test
Närvårdare till Servicehuset Nova - Hangö stad

Vi söker en närvårdare

Första tjänstgöringsstället är Servicehuset Nova. I närvårdarens uppgiftbeskrivning ingår vårdarbete och aktiveringsverksamhet vid enheterna för effektiverat serviceboende. Av dig önskas intresse för vårdarbete med äldre, handikappade och speciellt äldre som lider av minnesstörningar samt aktivt grepp om utveckling av vårdarbetet.

Behörighetskrav är grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare (skyddad yrkesbeteckning, Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015, statsrådets förordning 153/2016). Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket och nöjaktig muntlig och skriftlig kunskap i det andra språket. Vi förväntar oss också bra samarbetsförmåga, en klientinriktad inställning och intresse för utveckling av äldreservice.

Befattningen söks senast 8.12.2022 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Vid besättandet av befattningen tillämpas sex (6) månaders prövotid. Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar. Till uppgiften vald bör uppvisa av arbetsgivarens arbetsplatshälsovård utfärdat, godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd inom två månader från det att anställningsförhållandet påbörjats.

Hangö 24.11.2022

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger servicehuset Novas förman Päivi Komulainen, tfn 040 484 2860 paivi.komulainen@hanko.fi eller stf förman för serviceboende Tuija Österback, tfn 040 135 9456, tuija.osterback@hanko.fi

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Äldreomsorgscentralen

Hangö - En liten stad vid havet Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.


Adress: Narviksgatan 12, 10900 Hanko
Hangö stad - Rökfri arbetsplats Hangö stad - Vi satsar på orientering

Rekommenderade jobb