Närvårdare till Vård i hemmet, vikariat - Kimitoöns kommun

Vi söker en närvårdare till vårt team i Vård i hemmet för ett vikariat under tiden 3.5-30.9.2021. Vi är en hälsofrämjande och rökfri arbetsplats, har en fungerande företagshälsovård och en härlig och flexibel arbetsgemenskap med olika yrkesgrupper, som hjälper och stöder varandra i arbetet.
Blev du intresserad?
Tveka inte att söka!
Vi förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/social-_och_halsovard/
https://www.visitkimitoon.fi/

Mer om arbetsgivaren

Förman Nicolina Törnqvist, tfn 050 4000 176 fornamn.efternamn@kimitoon.fi

Omsorgsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en dynamisk, tvåspråkig skärgårdskommun i Egentliga Finland med 6 700 invånare. Vi vill tillsammans främja kommunens livskraft och våra invånares välfärd. En liten kommuns fördel är att servicen finns nära tillgänglig och att samarbetet mellan olika aktörer är smidigt. Vi erbjuder dig en möjlighet att jobba nära havet och den vackra naturen.

Kimitoöns kommun är en rökfri arbetsplats.

Kimitoöns kommun - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs