Närvårdarvikariat - Sjundeå kommun

Ansökningstiden är förlängd. Tidigare ansökningar beaktas.
Vi söker en duktig närvårdarvikarie till serviceboende-enheten Villa Charlotta för tiden 8.3.-11.9.2021.

Arbetet är 3-skiftes arbete. Närvårdarna ansvarar för klienternas basvård, läkemedelsbehandling samt för ordnandet av sysselsättning. Till närvårdarnas uppgifter hör även att delta i utvecklandet av vårdarbetet. Serviceboende-enheternas klienter har egenvårdare och arbetet utförs mångprofessionellt. Vi uppskattar det att du är initiativrik, tar ditt ansvar och fungerar bra i teamet. Som målsättning har vi en god och kvalitativ vård. Nöjda klienter är grunden för ett kvalitativt arbete!

Utbildning och arbetserfarenhet som förutsätts:
Som kompetenskrav är lämplig grundexamen inom social- och hälsovård.
I befattningen förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Den valda skall innan vikariatet mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. För vikariatet tillämpas en tre (3) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter fås av förman för omsorgstjänster Mervi Lahtinen, tfn 050 386 0839, e-post mervi.lahtinen@siuntio.fi

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen, Äldreomsorgens resultatområde, Boendeservice
Adress: Charlotta Lönnqvist väg 1, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckeltjänster i Sjundeå.