test
Nårvårdarvikariat - Hangö stad

Vi söker en närvårdare till tidsbunden närvårdarbefattning för tiden 1.1. - 31.12.2022 till öppenvården vid servicecentralen för äldrevårdstjänster

Öppenvården omfattar hemvård (sammanslagen områdesbunden hemservice och hemsjukvård).

Behörighetskrav är grundexamen inom social- och hälsovård, närvårdare (skyddad yrkesbeteckning, Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015, statsrådets förordning 153/2016). Språkkrav är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket och nöjaktig muntlig och skriftlig kunskap i det andra språket.

Av sökanden förväntas bra samarbetsförmåga, en klientinriktad inställning och intresse för utveckling av äldreservice. Körkort är önskvärt.

Ansökningstiden utgår 10.12.2021 kl. 15.00 och befattningen söks elektroniskt via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Godtagbart läkarintyg skall företes innan befattningen tas emot. Vid besättandet av befattningen tillämpas fyra (4) månaders prövotid. Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i Lagen om smittsamma sjukdomar.

Hangö 25.11.2021

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsuppgifter ger förman för öppenvården Sirpa Råberg, 019 220 3475, sirpa.raberg@hanko.fi

Lär dig mer om oss

Hangö stad, Äldreomsorgscentralen

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.


Adress: Vinkelgatan 12, 10900 Hanko
Hangö stad - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb