Skip to main content
test
Närvårdarvikarie Aftonro, Iniö - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Aftonro söker närvårdare och vårdare inför sommaren 2023 samt vikarier för kortare eller längre inhopp under året.

Aftonro är ett litet effektiverat serviceboende med 8 platser, därtill vårdar vi även klienter i hemvården. Närvårdaren och vårdaren deltar i planering, genomförandet och utvärdering av klienternas helhetsvård. Aftonro är placerat på Iniö, i Åbolands vackra skärgård. Aftonro erbjuder dig ett mångsidigt arbete vid vårt team inom äldreomsorgen. Arbetet är självständigt och omväxlande med klienternas välmående i centrum.

Vi uppskattar flexibilitet, ansvarskänsla, samarbetsförmåga och eget initiativtagande. Arbetet är skiftesarbete.

Om du inte har eget boende på orten så försöker vi hjälpa till att ordna med det.

Ta gärna kontakt om du har frågor eller funderingar.
Närmare information; ansvarig sjukskötare Denina Björklund, tfn +358 50 439 1957. E-post fornamn.efternamn@varha.fi

Vi följer kraven i 48 § infektionssjukdomslagen om vaccinationsskydd för anställda, som gäller för dem som arbetar på kund- och patientinrättningar på socialvårdens och hälsovårdens verksamhetsenheter.

Läs mer

http://varha.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ansvarig sjukskötare Denina Björklund, tfn +358 50 439 1957. E-post fornamn.efternamn@varha.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas via det elektroniska ansökningsformuläret.

Lär dig mer om oss

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Ikääntyneiden palvelut, Ikääntyneiden alueelliset palveluyksiköt, Ikääntyneiden palvelualue 4, Palvelu- ja välimuotoinen asuminen Alue 4, Palveluasuminen, Servicehus Aftonro Alue 4

Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) är en av Finlands största arbetsgivare. Vi, 23 000 arbetstagare inom social-, hälso- och räddningsbranschen tryggar, botar och räddar – välfärd tillsammans, varje dag.

Vi erbjuder betydelsefullt arbete i ett unikt område som berikas av städerna, landsbygden, skärgården och havet. Det finns nästan 800 olika yrkesbeteckningar på vår akademiska och tvåspråkiga arbetsplats.

Vi verkar i enlighet med våra centrala värderingar – vänligt med yrkeskunnighet, uppskattande och jämlikt, och ansvarsfullt och effektivt.


Adress: Iniövägen 601, 23390 Iniö

Rekommenderade jobb