Nuoriso- ja liikuntasihteeri

Sonkajärven kunnan sivistyspalvelukeskus hakee nuoriso- ja liikuntasihteeriä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.1.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä voidaan sopimuksen mukaan aloittaa myös aiemmin. Tehtävää haetaan ensisijaisesti Kuntarekryssä ajalla 11.11. - 30.11.2020.
Nuoriso- ja liikuntasihteeri vastaa Sonkajärven kunnan perusnuoristyön hallinnoinnista ja käytännön työtehtävistä. Tehtävään sisältyy kunnan nuorisotiloista ja toiminnasta vastaaminen Sonkajärven taajamassa sekä Sukevalla, nuorisovaltuuston ohjaus, retkien ja tapahtumien järjestäminen nuorille, yhteistyö paikallisten ja alueellisten nuorisoyhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa.
Nuoriso- ja liikuntasihteeri työskentelee yhteistyössä etsivän nuorisotyöntekijän kanssa.
Nuoriso- ja liikuntasihteeri vastaa kunnan liikuntatoimen hallinnosta ja toiminnasta, kehittämisestä sekä erilaisten liikuntatapahtumien järjestämisestä sekä liikuntapaikkojen varauksista ja markkinoinnista. Liikunta- ja nuorisosihteeri osallistuu myös kunnan hyvinvointityöhön. Lisäksi tehtävään kuuluu nuoriso- ja liikuntatoimen tulosalueen talousseuranta ja raportointi sekä nuoriso- ja liikuntatoimen hankkeiden yhteyshenkilönä toimiminen sekä sivistyslautakunnan myöntämien avustusten ja muiden tulosalueelle kuuluvien asioiden valmistelu.
Hakijalta edellytetään valmiutta monipuoliseen työskentelyyn, aktiivista työotetta, kykyä itsenäiseen työhön ja taitoa toimia yhteistyöverkostoissa. Työ on osittain ilta- ja viikonlopputyötä. Työ edellyttää oman auton käytön mahdollisuutta. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti.
Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai soveltuva opistoasteen tutkinto. Opinto- ja työtodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Ennen työsuhteen alkamista valitun tulee esittää alaikäisen kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä työkyvyn osoittava lääkärintodistus. Työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

Merja Väisänen-Räty, merja.vaisanen-raty@sonkajarvi.fi, p. 0400768623

Sonkajärven kunta
Osoite: Lyseotie 3, 74300 Sonkajärvi

Sonkajärvi