Nuoriso-ohjaaja

Nuoriso-ohjaajan työnkuvaan kuuluu mm. kaupungin nuorisotilatoiminnan ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen, leiri- ja retkitoiminta, yhteistyön suunnittelu ja kehittäminen yhdessä muiden elämänlaatupalvelualueen tiimiläisten ja muiden toimijoiden kanssa sekä alueellinen nuorisotyö. Lisäksi toimeen kuuluu nuorisopalveluiden tiedotus- ja markkinointityötä yhdessä toisen nuoriso-ohjaajan kanssa.
Toimi edellyttää kasvatuksellista, läsnäolevaa ja nuoria osallistavaa työotetta. Työmenetelmiin kuuluu mm. digitaalinen nuorisotyö.
Nuoriso-ohjaajan työaika painottuu arki- iltapäiviin ja -iltoihin, tapahtumia ja leirejä voi olla myös viikonloppuisin.
Ohjaajana tulee osata kohdata nuoria, olla läsnä ja omata kasvatuksellinen työote. Yhteistyö muiden ammattilaisten kanssa verkostoissa tai työparina kuuluu tehtävään. Tehtävä edellyttää myös työskentelyä erilaisissa ympäristöissä nuorten kohtaamiseksi.
Tehtävässä tarvitaan ojauksellisten menetelmien osaamista ja monipuolista työkalupakkia nuorten kanssa työskentelyyn.
Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, innostunutta otetta kehittämiseen ja sosiaalisen median käyttöön sekä moniammatillista tiimi- ja verkostotyön osaamista. Kuvataiteisiin liittyvä koulutus, perehtyneisyys tai työkokemus luetaan hakijalle eduksi.
Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.
Tehtävän kelpoisuusehdot ovat soveltuva opistotason tutkinto tai soveltuva korkeakoulututkinto.
Työsuhteen ehdot ja palkka määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 2.550,14 euroa.
Tehtävään valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävään valitulla on kuuden (6) kuukauden koeaika.
Hakemukset pyydetään toimittamaan 20.5.2021 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti kuntarekryn kautta. Hakemus voidaan toimittaa myös postitse osoitteeseen Elämänlaatupalvelut, Alahärmän palvelutoimisto, Härmäntie 18, 62300 Härmä.
Haastattelut järjestetään viikolla 21.

Lisätietoja

http://www.kauhava.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

elämänlaatupalvelualueen esimies, musiikkiopiston rehtori, Päivi Paavola etunimi.sukunimi(at)kauhava.fi p.044 4834 245.

Lisätietoja

Kauhavan kaupunki, Sivistysosasto, Elämänlaatupalvelut

Kauhava on Etelä-Pohjanmaan pohjoisosan kehittyvä kaupallinen ja hallinnollinen keskus. Kauhava on tunnettu yrittäjyydestä, häjyistä ja jääkäreistä, lakeusmaisemista, voimakkaasta maataloudesta, kehittyneestä teollisuudesta sekä upeista kesätapahtumista ja kasvavasta matkailutarjonnasta. Kauhavalla on työtä enemmän kuin tekijöitä. Kauhavan kaupungin työpaikat ovat savuttomia.


Osoite: Alahärmän palvelutoimisto Härmäntie 18, 62300 Härmä

Suggested jobs