Nuoriso-ohjaaja, koulunuorisotyö - Kärkölän kunta

Kärkölän kunnan nuorisopalveluissa on haettavana nuoriso-ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva työtehtävä. Työ alkaa sopimuksen mukaan.

Nuoriso-ohjaajan tehtäväkuvaan kuuluu koulunuorisotyön kokonaisvaltainen kehittäminen koulun tarpeiden mukaan. Koulunuorisotyössä nuoriso-ohjaaja on helposti lähestyttävä ja turvallinen aikuinen, jolla on aikaa lapsille ja nuorille koulun arjessa. Työtehtäviin kuuluu muun muassa yhteisöllisyyteen kasvattaminen, kiusaamisen ehkäiseminen ja kouluviihtyvyyden parantaminen (ryhmäytykset, teematunnit- ja tapahtumat, välituntitoiminta, pienryhmätoiminta, verkostotyö jne.) sekä yhteistyö kodin ja koulun välillä. Lisäksi nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu avoimen talotoiminnan ohjaaminen Järvelän Nuokulla ja erilaisten retkien ja leirin järjestäminen yhdessä toisen nuoriso-ohjaajan kanssa sekä jalkautuminen nuorten pariin eri ympäristöissä. Nuoriso-ohjaajana pääset lisäksi ideoimaan ja toteuttamaan myös muita alueellisia toimintoja yhteistyössä nuorisopalveluiden tiimin kanssa.

Nuoriso-ohjaaja toimii osana nuorisopalveluiden tiimiä, johon kuuluu toinen kokoaikainen nuoriso-ohjaaja (talotyö), iltaohjaaja sekä yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen etsivä nuorisotyöntekijä, joka toimii nuorisopalveluiden työntekijöiden lähiesimiehenä.

Työntekijältä edellytämme nuorisotyön menetelmien hallintaa, kykyä kohdata ja ohjata nuoria yksilöinä ja ryhmänä, oma-aloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa, sosiaalisen median käyttötaitoja, organisointikykyä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Hakijalla toivotaan lisäksi olevan hyvät valmiudet digitaalisen nuorisotyön kehittämiseen. Eduksi katsotaan kehittävä työote ja aiempi kokemus koulunuorisotyöstä. Työaika sijoittuu pääsääntöisesti klo 8 - 22 välille. Työ sisältää iltatyötä ja satunnaisesti viikonlopputyötä sekä yleisiin loma-aikoihin sijoittuvaa työtä.

Nuoriso-ohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva alempi ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Hakemukset tulee toimittaa 19.9.2021 mennessä Kuntarekryn kautta. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo. Alkuperäiset kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä. Työaika on 38,25 h/vko ja palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Aiemmat hakemukset huomioidaan ilman uutta hakemusta.

Haastattelut suoritetaan viikolla 38.

Kärkölän kunta on savuton ja tuoksuton työyhteisö!

Lisätietoja

http://www.karkola.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Sanna Nevalainen, etsivän nuorisotyön palveluohjaaja, sanna.nevalainen@karkola.fi, puh. 044 7702 173

Lisätietoja

Kärkölän kunta, Nuorisopalvelut

Kärkölä on elinvoimainen ja kehittyvä noin 4400 asukkaan kunta Päijät-Hämeessä Uudenmaan rajalla. Kunnassa on erinomaiset liikenneyhteydet, korkea työpaikkaomavaraisuus ja monipuolinen elinkeinorakenne.


Osoite: Virkatie 1, 16600 Järvelä

Rekommenderade jobb