Nuoriso-ohjaaja

Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan nuorisopalvelut hakee nuoriso-ohjaajaa. Nuoriso-ohjaajan ensisijainen tehtävä on alueellinen nuorisotyö monitoimitilassa sekä nuorisopalveluiden muuhun avoimeen toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten ohjaaminen. Lisäksi nuoriso-ohjaaja työskentelee pienryhmätoiminnassa, retkillä, leireillä, erilaisissa tapahtumissa sekä liikkuvassa nuorisotyössä. Työtehtäviin kuuluu nuorten osallistamista, neuvontaa, toiminnan suunnittelua ja raportointia sekä yhteistyötä muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa. Työ sisältää ensisijaisesti ilta- ja viikonlopputyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva vähintään ammatillinen perustutkinto tai ammatti- tai erikoisammattitutkinto sekä hyvä tehtävään soveltuva työkokemus

Tehtävässä menestyminen edellyttää nuorisotyön tuntemusta, hyvää nuoren kohtaamisen taitoa, suunnitelmallisuutta, oma-aloitteisuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävään valitun on toimitettava rikosrekisterilain 6 § 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Laki lasten kanssa työskentelystä.

Nuoriso-ohjaajan tehtävässä on eduksi nuorisotyön erilaisten toimintaympäristöjen ja jatkuvasti kehittyvien digitalisten medioiden tuntemus ja osaaminen.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi Turun kaupunki suosii anonyymiä rekrytointia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Tommi Hallenberg 044 9072956
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Vapaa-aikatoimiala, Nuorisopalvelut, Alueellinen nuorisotyö
Osoite: Turku, 20100 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.