Nuorisokodinohjaaja

Myllyjärven nuorisokoti on lastensuojelun laitoshuollon palvelua tarjoava yksikkö, joka toimii vastaanottoyksikkönä lastensuojelun avohuollollisesti, kiireellisesti sijoitetuille tai huostaanotetuille nuorille. Nuorisokodilla toimii kaksi 7-paikkaista yksikköä, joissa arvioidaan 13-17-vuotiaiden nuorten lastensuojelutarvetta ja tuetaan kriisitilanteessa. Nuorisokodissa tuetaan nuorta ja perhettä. Toiminta on nuoren turvallisen arjen rakentamista, vanhemmuuden tukemista ja vahvistamista, koulunkäynnin tukemista, mielekkääseen vapaa-ajan viettoon ohjaamista ja täysi-ikäisyyden lähestyessä nuoren itsenäistymiseen ja aikuistumiseen tarvittavien taitojen vahvistamista.

Jyväskylän kaupunki hakee toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2021 alkaen Myllyjärven nuorisokodille

NUORISOKODINOHJAAJAA

Nuorisokodinohjaaja vastaa nuorten ohjaamisesta päivittäisissä tai muissa kuntouttavissa toiminnoissa ja osallistuu toiminnan suunnitteluun. Tehtävä edellyttää hoidollisen, kuntouttavan ja kasvatuksellisen asiakastyön hallintaa ja perheiden kanssa työskentelytaitoa. Lisäksi toivotaan asiakastyön eri menetelmien osaamista, verkostotyön hallintaa ja hyvää palvelujärjestelmän tuntemusta. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva AMK-tutkinto (esim. sosionomi tai yhteisöpedagogi). Tehtävään valittavalta edellytetään riittävää työkokemusta ja erityisosaamista lastensuojelusta, työtä ohjaavan lainsäädännön ja palveluverkon tuntemusta, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkeaa, innovatiivista, elämänmyönteistä ja itsenäistä, mukautuvaista työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 14.6.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on koeaika. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Lisäksi valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Nuorisokodin johtaja Timo Mäkelä, puh. 014 266 3537 ja nuorisokodinohjaaja Anne Partti, puh. 014 266 7055 tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Lisätietoja

Lastensuojelu

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs