Nuorisonohjaaja, etsivä nuorisotyö - Esbo stad

Nuorisonohjaaja, etsivä nuorisotyö

Tehtävän kuvaus: Etsivän nuorisonohjaajan työtehtävät Nuori Espoo 16 -tiimissä ja Ohjaamotalon toiminnassa. Työpiste sijaitsee Espoon Ohjaamotalossa (Lintuvaarantie 2 A, Espoo). Espoossa on 7 etsivää nuorisonohjaaja, jotka työskentelevät Espoossa ja Kirkkonummella. Etsivän nuorisotyön ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista yksilöllistä tukea ja ohjausta, jos nuori sitä itse haluaa. Tähän tehtävään valittavan kohderyhmänä on myös venäjän- ja vironkieliset nuoret. Etsivä nuorisotyö perustuu Nuorisolakiin: ”Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.”Työtehtäviin kuuluvat lisäksi mm. verkostoyhteistyö (erityisesti Ohjaamotalon toimijoiden kanssa), moniammatillinen työparityö, ryhmätoiminnat, jalkautuva työ, Ohjaamotalon Starttipisteiden asiakaspalvelu, erilaiset sähköiset järjestelmät ja raportointi.Työ sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä.Tehtävä vakinaistetaan vuoden 2020 alusta. Lisätietoja tehtävästä antavat: Tero Luukkonen (15.7.-2.8) 050 3213813Tatu Törmänen (7.8.-12.8.) 050 369 5964Merja Nordling (1.7.-12.7.) 043 824 7060
Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme venäjän- ja/tai vironkielen taitoa sekä kokemusta etsivästä nuorisotyöstä. Arvostamme myös nuorisotyön tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

  • Espoon nuorisopalvelut
  • TyöpaikkaMääräaikainen
  • esp-3-1368-19
  • 2358,46€ + 157,07€ / kk
  • 17.7.2019 - 12.8.2019 15:45
  • EspooUusimaa

kts. yllä

Espoon nuorisopalvelut
Osoite: Lintuvaarantie 2, 02650 Espoo

Tutustu työnantajaan